שלום! אני בוט, מופעל על ידי משתמש:Matanya

מפסק חירום


מפעיל מערכת: השתמש בכפתור הנ"ל אם הבוט השתגע ואם המפעיל שלו לא בסביבה.