מבואעריכה

שמי דוד מרושי ואני מעביר חוג מילונאות מקוונת בביה"ס קרית עמל, שבטבעון.

מטרות החוג:עריכה

  1. מילונאות ובלשנות.
  2. התנהגות והתנהלות במרחב הציבורי.
  3. מחקר עצמאי במרחב האינטרנט.
  4. עבודה בסביבת מיחשוב מקוונת.
  5. פיתוח הערך העצמי.

תוכנית התקדמות אישיתעריכה

כל תלמיד יקבל משימות אישיות לביצוע בדף המשתמש הפרטי. תגובות והערות ירשמו בדף השיחה של התלמיד. באחריותי Maroshi (שיחה) לודא שמשימות לימודיות לא ידלפו למרחב הציבורי, ורק ערכים ברמה הולמת יפורסמו במרחב הציבורי. המשימות יתקדמו בקושי מדורג לפי יכולות התלמיד. כאשר התלמיד יגיע לרמה מילונאית נאותה המשימות ינתנו מתוך מאגר המשימות הציבורי של ויקימילון.

נושאים נלמדיםעריכה

הכרות והתנסות עם ויקימילוןעריכה

חיפושים וקישוריםעריכה

אחידות וכללים לתצוגה באתרי ויקיעריכה

המרחב הציבורי והפרטיעריכה

הכרות עם מר ויקיעריכה

הכרות והתנסות בעריכת טקסטעריכה

הכרות עם עורך הטקסטעריכה

שימוש בכלי העריכהעריכה

בדיקה מקדימהעריכה

שיחזור מההיסטוריהעריכה

שימוש בתבניותעריכה

כללים לעריכה תקינהעריכה

סוגי הערכים בויקימילוןעריכה

הכללים להסרת ערךעריכה

זכויות יוצריםעריכה

תמונות ומולטימדיהעריכה

מקורות מידע מקווניםעריכה

משימות בסיום עריכהעריכה

משימות תיקון ושפור ערכיםעריכה

התנהלות במרחב הציבוריעריכה

השחתה וליכלוךעריכה

שומרי הנקיון והסדרעריכה

מלחמות עריכהעריכה

סמכות ואחריותעריכה

כתיבה במרחב הציבוריעריכה

ערכים חדשיםעריכה

תיקון ושיפור הקייםעריכה

התמקצעות בתת תחוםעריכה

דוגמאותעריכה
מילים נרדפותעריכה
תרגוםעריכה
דקדוקעריכה

מחקר מילונאיעריכה

מקורותעריכה

תרגום ותרגום חוזרעריכה

הטיות ופעליםעריכה

ניקודעריכה