שלום. חדש בויקימילון. אוהב אטימולוגיה. במיוחד תהפוכות סמנטיות.

משימותעריכה

גיווני משמעותעריכה

  • דובב/ דיבב.
  • לאשש/ לאושש.
  • לקדד/ לקודד ?

נדידת שורשיםעריכה

  • לתרום - ת-ר-ם ר-ו-ם.
  • להתחיל - ת-ח-ל מן החל = ח-ל-ל.
  • להתמקח - מקח מן לקח. (לקוח)

נ' דרך נפעל:

  • נסיגה נסוג מן סוג בנפעל.
  • נמוך מן מוך.
  • 'נבך', 'נבוכים' מן בכי בנפעל (רד"ק).

מצוברחעריכה

שם תואר מן מצב רוח. המ' שמשה חלק מהתבנית (כמו מלומד, מדוכא, מחוכם.) וכך נוצר השורש צ-ב-ר-ח. להצטברח.   המקור מיידיש - צובראכן, להיות בשברון לב