הבדלים בין גרסאות בדף "חברת שיט"

מ (תבנית עיתונות)
|נטיות=ר' חֶבְרוֹת שַׁיִט
}}
# {{רובד|עברית חדשה}} חברה מסחרית המפעילה אניות להובלת מטענים או נוסעים, ובמיוחד חברת ספנות להובלת נוסעים.
#:* {{עיתונות|ועד תל־אביב לנמל ותחבורה מודיע לנו את רשימת החברות שהסכימו לשלוח את אניותיהן לחוף תל־אביב, לפריקה ולטעינה וזו הרשימה: [...] '''חברת שיט ''' מצרים ארץ־ישראל וחברת שירות חופי המזרח [...].|http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href{{=}}DAV%2F1937%2F01%2F05&id{{=}}Ar00609&sk{{=}}91A397FE|דבר||5 בינואר 1937}}