מג"לעריכה

  1. מביא גאולה לעולם.
  2. מיליגרם לליטר (mg/L).
  3. מכון גבוה לתורה.
    ה"כולל" הסמוך לאוניברסיטת בר-אילן.
  4. מערך גיבוי לחימה.
    כיום שם היחידה הצה"לית נשאר כשם ההיסטורי "מגל", אך אינו מפורש כראשי תיבות.
  5. מרכז גמילה ליפתא.
  6. מנה ג' לשבטים (שם משפחה של שבט לוי).

ראו גםעריכה