מ"געריכה

  1. (יחידות מידה) מיליגרם (אלפית הגרם).
  2. (דקדוק) מילת־גוף.
  3. (צה"ל) מפקד גף.