לון (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ל־ו־ן א - שהייה בלילה במקום מסוים לשם שינה.
  2. ל־ו־ן ב - מלשון תלונה.