יהו"אעריכה

  1. י', ה', ו', א'.
    ארבע האותיות המשמשות כאמות קריאה.