השורש י־ד־ה ב הוא שורש מגזרת נחי פי"ו.

נטיות הפעליםעריכה

י־ד־ה ב עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל יָדָה יוֹדֶה יִידֶה יְדֵה לִידוֹת
נִפְעַל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
הִפְעִיל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
הֻפְעַל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
פִּעֵל יִדָּה מְיַדֶּה יְיַדֶּה יַדֵּה לְיַדּוֹת
פֻּעַל יֻדָּה מְיֻדֶּה יְיֻדֶּה -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-