י"לעריכה

  1. יראה לי.
  2. יש להם. "כל ישראל י"ל חלק לעוה"ב"
  3. יש לומר.
  4. יהודה לב
  5. יצחק לייבוש (פרץ)