זצללה"ה

זצללה"העריכה

  1. זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא.