זסש"צעריכה

  1. ז', ס',ש', צ'.
    העיצורים השורקים, להם נטייה להתחלף ביניהם (זך-צח, משמש-מסמס-מזמז).