זמן שאול

תקופה שבה ממשיכים לפעול כרגיל על אף שהסוף כבר ידוע ויכול לבוא בכל רגע.