זמ"ן נק"ט

זמ"ן נק"טעריכה

  1. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרה. ששת סדרי המשנה והתלמוד (ש"ס).