ז"לעריכה

  1. זה לשונו.
  2. זכור לטוב.
  3. זכר לדבר.
  4. זכר לחורבן.
  5. זכרו לברכה; זכרונו לברכה.
  6. זכרנו לחיים.
  7. זרע לבטלה.