הגיע לפרק האיש מקדש

הִגִּיעַ לְפֶרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁעריכה

משמעותעריכה

המילה פֶרֶק מכילה מס' משמעויות ביניהן 1. תקופת זמן בחיים, וכן 2.פרק- יחידת חלוקת טקסט בספר. פרק האיש מקדש הוא פרק שני במסכת קידושין. הגיע לפרק האיש מקדש נשמע כהגיע בלימודו לפרק שני במסכת קידושין, וגם הגיע לפרק בו צריך לקדש-לישא אשה. קידושין

ביטויים קרוביםעריכה