דמי חבר

דְּמֵי חָבֵרעריכה

  1. כסף הניתן בגין חברות בקבוצה מסויימת (לדוגמה, מפלגה).
    • דמי החבר בקבוצה שלי גבוהים מדי, אני שוקל לעבור לקבוצה אחרת.

תרגוםעריכה