דַטְלֶנֶ"ת עריכה

  1. ד', ט', ל', נ', ת'.
    חמש האותיות שמוצאן הוא מהלשון.