Info bulb.png
לתשומת לבכם:

לפי כללי האקדמיה ללשון העברית,
מילים ממין נקבה שהתגלגלו לשפה העברית מן הארמית נכתבות בה"א בסופן.


ולכן הצורה הנכונה היא: דוגמה