בע"חעריכה

  1. בעל חוב, בעל חובו, בעלי חוב. (הלווה או המלוה).
  2. בעל חיים, בעלי חיים.