ביד"מעריכה

  1. (משפטים) בית דין מיוחד.
  2. (משטרה) בית דין למשמעת.