ב"יעריכה

  1. בית יוסף.
  2. בית יעקב.
  3. בית ישראל.
  4. בני ישראל.
  5. (יהדות) בר יוחאי.
  6. בן יהודה.