ב"ועריכה

  1. בשר ודם.
  2. בדיל ויעבור (מסדר תפילת הסליחות).