ארוך כאורך הגלות

אָרוך כּאורֶך הגָלוּתעריכה

  1. דבר ארוך מאוד וממושך.
    • זמן ההמתנה בתור לפיצה ארוך כאורך הגלות.
    • נאומו היה ארוך כאורך הגלות.
    • "שורקת הדלות בארובה, וכל שריקה כאורך הגלות" (חיים לנסקי)

מקורעריכה

  • מקור הביטוי ביידיש : "לאנג ווי דער יידישער גלות" (רוביק רוזנטל)

ביטויים קרוביםעריכה

תרגוםעריכה

  • יידיש : לאנג ווי דער יידישער גלות

ראו גםעריכה