אין הבישן למד

אֵין הַבַּיְשָׁן לָמֵדעריכה

  1. המתבייש לשאול משהו שאיננו מבין לא יוכל ללמוד ולהצליח בלימודו.

מקורעריכה