אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי

אוֹי לִי מִיּוֹצְרִי וְאוֹי לִי מִיִּצְרִיעריכה

  1. יהיה לי רע אם אֶעֱשה כך או אחרת.

מקורעריכה

מקורו של הפתגם בתלמוד הבבלי: ”בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב וייצר בשני יודי"ן, אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר? כדר"ש בן פזי, דאמר ר' שמעון בן פזי: אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי“ (בבלי, מסכת ברכותדף סא, עמוד א). רש"י מבאר שם: "אוי לי מיוצרי - אם אלך אחרי יצרי, ואם לא אלך אחריו - אוי לי מיצרי המיגעני בהרהורים".

ביטויים קרוביםעריכה

ראו גםעריכה