אה"קעריכה

  1. ארץ הקודש.
    • "גם נכון הנהו לפקח על דרכי בני המושבה – העומדת להיוסד בקרוב בעזרת השם – בתורה ומוסר, בעזרת אחדים מרבני אה"ק תובב"א. – טרנוב, בצום העשירי אלף שמונה מאות עשרים ושמונה לחורבן בית מקדשנו. בשם החברה: אברהם בן אהרן ד"ר זלץ, משנה לנשיא. זכריה מענדל שפירא, המזכיר" - ציטוט מתוך הגליון הראשון לשנה החדשה של עיתון המגיד כפי שמובא בחיבורו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי דְּבָרִים עוֹבְרִים.
  2. ארון הקודש.
  3. אוסילטור הרמוני קוונטי.