תובב"א

תובב"אעריכה

  1. תיבּנה ותיכּונן במהרה בימינו אמן.
    נוהגים לציין ראשי תיבות אלה לאחר הזכרת אחת מארבע ערי הקודש: ירושלים, טבריה, צפת וחברון.
    • ישיבת הכותל הוקמה בעיה"ק ירושלים תובב"א.
    • בית המכפלה נרכש בעיה"ק חברון תובב"א.