אד"שעריכה

  1. אינו דוחה שבת.
  2. אחר דרישת שלומו.
  3. אדר שני