אגב אורחא

אַגַּב אוֹרְחָאעריכה

  1. לשון חז"ל בהזדמנות זו, תוך כדי כך; דרך מקרה, שלא בכוונת מכוון.

מקורעריכה

  • מארמית. "גמ' מלתא אגב אורחיה" (ביצה מ א) (= בהזדמנות זו אומרת הגמרא...) ובעוד מקומות.
  • אורחה בהוראת דרך . אגב אורחה בהוראת "תוך כדי הדרך" והכוונה היא "לעניין מקרי"

ביטויים קרוביםעריכה

ראו גםעריכה

תרגוםעריכה