אב"ד דק"ק

אב"ד דק"קעריכה

  1. אב בית דין דקהילה קדושה.
    ובגרסה קרובה: אבדק"ק - אב בית דין קהילת קודש.