אַבָּ״דעריכה

  1. (יהדות) אב־בית־הדין.

אב״דעריכה

  1. (תעופה) אוירודינמיקה בלתי דחיסה.