א"תעריכה

  1. אל תאמר.
  2. אם תאמר.
  3. אזור תעשיה.