א"רעריכה

  1. (יהדות) אמר רבי.
  2. (יהדות) אל רחום.
  3. (יהדות) אליהו רבה.
  4. (תעופה) אוטורוטציה. הנמכת־חירום של מסוק כאשר מנועיו אינם פועלים.