SIMעריכה

  1. (תקשורת) Subscriber Identity Module.‏ (אנגלית)
    כרטיס המותקן בטלפון התאי, נושא מידע זהוי של המנוי ותנאי המנוי ומאפשר את ההתקשרות.