MLSעריכה

  1. Multiple Listing Service‏ (אנגלית)
    שירות רישום כפולה. שירות ממוחשב בענף תיווך נדל"ן המאפשר שיתוף פעולה בין מתווכי נדל"ן, אפילו אם הם מתחרים.
  2. (תעופה) Microwave Landing System‏ (אנגלית)
    מערכת ניווט לצורך נחיתה, המופעלת בתנאי ראות קשים.

ראו גםעריכה