1. [מחשבים] Hardware.
    חומרה.
  2. [תעופה] Head Wind.
    רוח אף.

מילים נרדפות

עריכה
 2. NW

ניגודים

עריכה
 1. SW
 2. TW