BCIעריכה

  1. (מחשבים, נוירולוגיה) Brain-Computer Interface.‏ (אנגלית)
    ממשק מוח־מחשב. ממשק המאפשר העברת מידע על פעולת המוח באמצעות חיישנים למחשב.