גרמניתעריכה

Aufwand, Aufwände

  1. [פיזיקה] הוצאה