תשר"ק עריכה

  1. תי"ו שי"ן רי"ש קו"ף
    סדר הא"ב מסופו לתחילתו (מספר פיוטים בתפילה מיוסדים על כך).