תפ"חעריכה

  1. (משפטים) תיק פלילי חמור.
  2. (משפטים) תיק פשעים חמורים.