תע"צעריכה

  1. תעודת עובד ציבור.
  2. תענית ציבור.
  3. תעסוקת עובדי צה"ל.