תמ"שעריכה

  1. (משפטים) תיק משפטי.
  2. (משפטים) תיק משפחה.