תו"תעריכה

  1. תדפיסים ותמונות.
  2. (צה"ל) תכנון ותקציבים.