תבנית:SN

תבנית לתצוגת נתונים מספריים בצורת כתיבה מדעית, בתוך טקסט עברי.

תחבירעריכה

{{SN|מנטיסה|מעריך|יחידות}}

כל הפרמטרים רשות.

דוגמאות לשימושעריכה

הכנסה לתבנית תוצאה
{{SN|6.626|-34|J•s}} ‎6.626×10-34
{{SN|6.023|23}} ‎6.023×1023
{{SN||-6|m}} ‎10-6 m‎
{{SN||-6}} ‎10-6
{{SN|4.46||kg}} ‎4.46 kg‎