תבנית:תר

תבנית זו משמשת להוספת תרגומים עבור משמעות נתונה של מילה.
הפרמטר הראשון מציין את המשמעות המתורגמת.
לביטול ההסתרה ניתן להוסיף פרמטר שני, "ללא הסתרה".

   פרטי התבנית

משמשת להוספת תרגומים עבור משמעות נתונה של מילה.

הפרמטר הראשון מציין את המשמעות המתורגמת.

הפרמטר שני מאפשר לבטל את ההסתרה.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
המשמעות המתורגמת1 הגדרה

מציין את המשמעות המתורגמת

מחרוזתמוצע
הסתרה2

אין תיאור

מחרוזתלא דרוש