תבנית:שפה

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את שם השפה בעברית מקוד השפה. אם מוזן משהו שאינו קוד שפה מוכר, הוא מוחזר בלי להיות מתורגם לשמו בעברית.

תחביר התבניתעריכה

{{שפה|קוד השפה}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{שפה|en}}

תוצאהעריכה

אנגלית