תבנית:קצרמר

לתשומת לבו של העומד להוסיף את התבנית: אנא הוסף בתקציר העריכה את הסעיף המהותי החסר בערך.