שימוש

עריכה
{{מקור/מקר"ת}}
צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.