תאמל"געריכה

  1. תאימות אלקטמגנטית.

מילים נרדפותעריכה